best seven friday fashion quartz 47mm mens watch 538 review product and produce unique is effective. best clone jacob and co astronomia art watches consists of a biggest role with the overseas wristwatch markets.

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5

Podlahy a schody TERACO

Postup výroby litých teracových podlah:

Lité podlahy TERACO

Betonový podklad:

Lité teraco se provádí na podkladní-konstrukční beton např. třídy B-15, který je vyztužený ocelovou kari síti. Zhutněný beton musí být drsný a ideální výška je cca 70mm. Podél stěn se vkládá dilatace-pěnový polyuretan tl. cca 3 mm. Tato dilatace se zakrývá teracovým soklem. Podkladní beton by měl být vyzrálý alespoň 30 dnů. Nerovnost podkladu max. 3 mm na celé ploše měřené latí délky 2 m.

Dilatace:

Aby nevznikly neželané trhliny se teraco dilatuje. Dilatační systém se navrhuje individuálně ve spolupráci s projektanty. Velikost dilatačního pole je max. 3x3 m. Materiály pro dilatace se nejčastěji používají žlutá mosaz, hliník, plastová dilatace, které jsou tlusté 2-3 mm anebo mramorové kostičky. Dilatace se lepí před samotným litím teraca.

 Lití teraca:

Na takto připravený betonový podklad se lije teraco ve výšce 15 až 20 mm. Podlaha je pochozí po 14 hodinách, ale není zde možné stavět lešení, provádět hrubé práce, skladovat materiál. Broušení se provádí po 4 a více dnech a zahrnuje standardně 3 stupně broušení, o hrubosti 120 jako finální brus. V závěrečné fázi se provádí impregnování a voskování teraca, ale to až po úplném vyschnutí a vyzrání teracové podlahy. Do této doby je nutné, aby stavba udržovala čistotu a dbala, aby teracová podlaha nebyla znečištěna oleji, naftou, kyselinami.

Lité teraco je vyrobeno z přírodního kamene a proto má i jeho negativní vlastnosti jako nejednotnost zrn, které může dosáhnout max. 30% z celé plochy. Malé dírky 2mm a jemné vlasové trhliny jsou u litého teraca přirozeným jevem, které však musí být řádně zatmeleny.

Zařízení staveniště, které poskytuje objednatel:

 • vody a elektrického proudu 220/380 V.
 • skladový prostor pro uložení materiálu.
 • uzamykatelnou šatnu, anebo sklad nářadí.
 • zajistit v zimním období min. teplotu 8°C na pracovišti.

 Podlahy a schody TERACOPodlahy a schody TERACOPodlahy a schody TERACO

Při dodržení pravidel o čištění a údržbě se životnost teracové podlahy prodlužuje a je téměř neomezená.

Čištění litého teraca:

 • před použitím čistícího prostředku je vhodné očištění celé plochy od hrubé nečistoty (kamínky, bláta, prachu).
 • odporučujeme používat neutrální vodou ředitelné čistící prostředky s nízkým pH.
 • nejvhodnějším způsobem nanesené vrstvy znečištění je ruční, aby nedošlo k mechanickému poškození teracové podlahy.
 • naprosto nevhodné čistící prostředky obsahují kyseliny např. SAVO, které rozežírá povrch teraca a následně vniká do struktury podlahy.

Údržba litého teraca:

 • standardně provádíme impregnaci a voskování v rámci dodávky teracového výrobku.
 • další údržba je zajištěna zákazníkem.
 • při vysoce namáhaných podlahách se odstraňuje starý zbytkový vosk cca. Po 6měsícich a následně se aplikuje nová vrstva.
 • u méně namáhaných podlah se tento úkon provádí cca. po 12 měsících.

Schody TERACO

Schodišťové stupně a sokly z teraca.

Schody TERACO

Lité teracové stupně:

Lité teracové schody se nalévají na stavbě v tloušťce 15 až 20 mm na betonový podklad. Technologický postup je podobný jako při zhotovení lité teracové podlahy. Brousí se suchou metodou takzvaně na sucho. Zhotovením litých teracových stupňů vzniká masivní schodový rameno-schodiště. Vyrábíme lité teracové schody ve tvaru "L", s nosem, anebo s dvěma nosy.

Prefabrikované teracové stupně:

Prefabrikované schody se zhotovují dílensky o tloušťce 40 mm, které se lepí na betonový podklad. Vyrábíme deskové schody ve tvaru "L", anebo plný stupeň o síle 70mm.

Teracové sokly:

Tažené teracové sokly se natahují přímo na stavbě na cementovou omítku v tloušťce 15mm. Brousí se na sucho.

Prefabrikované teracové sokly vyrábíme dílensky v páskách silných 10 mm a více, vysokých 40 až 100 mm a délka od 300 mm. Lepí se ve tvaru kaskády na cementovou omítku.

Vzory a barevnost teracových soklů jsou shodné s teracovou podlahou a schody.

Schody TERACOSchody TERACOSchody TERACO

Rychlý kontakt

Lité podlahy TERACO - Mário Prekop

Mobil: +420 608 913 234

E-mail: mario.prekop@seznam.cz

Podlahy Teraco